Firma Hodinářství Antik Krenn má na prodej mnoho dalších starých pohlednic ve svém kameném obchodě

Část mé sbírky starých pohlednic císaře Františka Josefa I.

1831
Císař František Josef jako jednoletý
1848
... a v roce 1848 při nástupu na trůn
Válečná
Dobro a krev pro císaře - dobro a krev pro vlast!
Výroční
Asi nejběžnější pohlednice vydaná k příležitosti 60. výročí vlády. Mám asi 4 kusy, každý trošičku jiný, ale jen jeden byl poslaný.
Manévry
Jeden z mých nejoblíbenějších - K upomínce na velké manévry - císařské u Tábora v Čechách 1913. Adresováno paní Hermě Hemerové v Uhřiněvsi u Prahy. Uvádím zde i poměrně zajímavý text na rubu : Včera jsme začali opravdovou válku. Lítají létadla a my právě ležíme už 5 hodin čekajíce nepřítele, který stále nejde. Už počítám jen málo dní a bude tomu konec. Horka i zimy jsme zažili dosti. Jak se daří doma ? Píši v lese mezi Turovcem a Táborem - postupujeme na sever. Líbá všecky Váš Adolf.
Oficiální
Bohužel v dost špatném stavu.
S dětmi
Císař se rád nechával zvěčňovat s dětmi. Zde jeden příklad.
S dětmi
... a další. Text na zadní straně : V upomínku na vznešeného přítele dítek, jenž svým heslem "Vše pro dítě" dal původ České zemské komisi pro péči o mládež v království českém. Tato o Dětském dni trvale bude vzpomínati šlechetného srdce jeho.
Úmrtní
21.ledna 1916 císař František Josef I. umírá a naštěstí se nedožívá zániku své říše. To by pravděpodobně nepřežil. Zajímavostí této pohlednice je razítko ze stálého nemocničního vlaku č.53 (K.u.k. permanenter krankenzug Nr.53), odeslaný byl v listopadu 1916.
Na zadhradě s květinami
Domnívám se, že jde o císařovo letní sídlo v Bad Ischlu, výtěžek z prodeje pohlednic byl určen pro červený kříž.