Zpráva o činnosti fotografického kroužku

Tento rok došlo z iniciativy několika členů LKP (Lezecký kroužek Prachov) k založení zájmového kroužku, jehož náplní je kromě návštěv různých restauračních zařízení a testování kvalit jejich služeb také debatování o fotografii. Zpočátku jsme se scházeli víceméně jen za prvním jmenovaným účelem, ale jelikož se sem tam někdo přišel pochlubit s novými fotografiemi a fotografičtí nadšenci jsme všichni, začali jsme tomu říkat schůzky fotokroužku (nejen proto, že se to ženatým členům doma lépe obhajuje).
    Program schůzek vypadá zhruba tak, že všichni donesou nové výtvory (pokud nějaké mají) a vzájemně si vše pochválíme (většinou). Následuje volná diskuse, někdy i o fotografování.
    Ale vážně, jak se můžete dočíst na jiném místě, připravuje se i akce Prachovské skály – obrazová zpráva k roku 2000, kterou by měl organizačně zajišťovat právě fotokroužek. Objevují se i jiné nápady, z nichž některé snad nejsou až tak nerealizovatelné a o nichž se včas dozvíte. Jedním z návrhů je oživení fotogalerie na infernetových stránkách LKP.
    Organizačně je fotokroužek undergroundovou, neziskovou, nevládní, nestranickou a nesourodou směsicí živlů s pevnou, téměř polovojenskou disciplínou. Jakýkoliv prohřešek proti stanovám (které jsou tajné, takže je vlastně nikdo nezná) je bez milosti trestán zapsáním do deníku, o čemž se na 5.schůzi pléna mohl přesvědčit řadový člen Fugas (který mimochodem už není řadovým členem, ale z moci předsedy ho tímto jmenuji náčelníkem koordinačního centra).
    Pokud jste tedy doma pod pantoflem a návštěvy restauračních zařízení musíte doma vykazovat nějakou ušlechtilou aktivitou, potřebujete odpočinek od tepla, ba přímo dusna rodinného krbu, či vás prostě jen zajímá fotografování, přijďte mezi nás .......
 
 


ZPĚT