Bohuslav Dvořák

* 30.12.1867 v Praze

Malíř krajinář, žák Juliuse Mařáka, profesora akademie výtvarných umění. Přítel Kaván jej zlákal do Levínské Olešnice v Podkrkonoší. Tento kraj ho okouzlil a zůstal mu i nadále věrný. Na nějaký čas se usadil v Lukavci u Hořic. Několik jeho obrazů zakoupil prezident Dr.Eduard Beneš